Liga Morska i Rzeczna
w Żyrardowie

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

ul. Okrzei 8 m 21
96-300 ŻYRARDÓW
skr. poczt. 59
KRS 0000117542, REGON 001093660, NIP 583-21-59-452

tel. kom. 601-269-357

więcej o Lidze Morskiej i Rzecznej: http://www.lmir.pl
e-mail: lmr.zyrardow@wp.pl 

Współpracujemy z

Polską Izbą Turystyki Młodzieżowej (PITM): http://www.pitm.pl

i Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych (OFOP): http://www.ofop.eu
.Współpracujemy z PTSM: http://www.ptsm.org.pl i PTTK: http://www.pttk.pl,

z Międzynarodowym Klubem "Esperantotur" i Biurem Podróżników "FLUGO": http://www.flugo.com.pl,

Partnerstwem Lokalnym na rzecz rozwoju Powiatu Żyrardowskiego i biurem "BORIS" w Warszawie: http://www.boris.org.pl


Jako Centrum Informacji LMiR udzielamy wszelkich informacji na pytania z zakresu żeglarstwa i marynistyki, turystyki wodnej i krajoznawstwa związane z Warszawą i Mazowszem.


Na każdy list skierowany do nas na adres e-mail: lmr.zyrardow@wp.pl odpowiemy
w ciągu 24 godzin (w weekend do 48 godzin).

Prosimy to sprawdzić !!!.

Nasze priorytety w 2024 roku:

Obchody "Roku 104 lecia Zaślubin Polski z Bałtykiem"
 • współpraca z Partnerstwem na Rzecz Rozwoju Regionu "Między Łodzią i Warszawą", w tym w szczególności: ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie, Urzędem Miasta w Żyrardowie, Lokalną Organizacją Turystyczną Mazowsza Zachodniego, Towarzystwem Przyjaciół Miasta Żyrardowa, Muzeum Mazowsza Zachodniego, Fundacją Ochrony Środowiska Naturalnego Żyrardowa i Okolic, Polskim Związkiem Wędkarskim, Polskim Towarzystwem Turystyczno - Krajoznawczym, Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych, Międzynarodowym Klubem "Esperantotur" oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniem Szwejkologów i Szwejkofanów

 • organizacja wyjazdów rodzinnych w okresie przerw świątecznych, dłuuuugich weeeekendów, ferii zimowych i ferii letnich

 • udział w obchodach 104 rocznicy Zaślubin z Bałtykiem w Pucku (10.02) i uroczystości wręczania "Pierścienia Gen. Hallera"

 • organizacja 39 Wojewódzkiego Konkursu Marynistycznego "Młodzież na Morzu 2024" i Eliminacji Rejonowych Ogólnopolskiego Konkursu Marynistycznego "Młodzież na Morzu 2024" organizowanego przez Zarząd Główny Ligi Morskiej i Rzecznej

 • organizacja Sejmików Marynistycznych "Promem po Bałtyku": "Karnawał na Bałtyku", "Walentynki na Bałtyku", "Śmigus Dyngus na Bałtyku", "Majówka na Bałtyku", "Dni Morza na Bałtyku", "Katarzynki na Bałtyku", "Andrzejki na Bałtyku", "Mikołajki na Bałtyku" i "Sylwester na Bałtyku" połączonego z wizytą w Szwecji i Danii

 • organizacja 39 Młodzieżowej Zimowej Szkoły Turystyki "Okolice Szkolnych Schronisk Młodzieżowych", 39 Międzynarodowej Młodzieżowej Zimowej Szkoły Esperanto, 39 Międzynarodowej Młodzieżowej Zimowej Szkoły Szwejkofanów, 39 Międzynarodowej Młodzieżowej Zimowej Szkoły Marynistycznej i 39 Międzynarodowej Młodzieżowej Zimowej Szkoły Latarników

 • organizacja obchodów Światowego Dnia Przewodnika Turystycznego i 62 lecia PTTK w Żyrardowie (21.02)

 • udział w obchodach 79 rocznicy Zaślubin z Bałtykiem w Kołobrzegu (18.03)

 • organizacja 40 Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy okolice" i Eliminacji Rejonowych 31 Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę 2024"

 • organizacja obchodów regionalnych 41 Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków 2024

 • organizacja "Majówki z Ligą Morską i Rzeczną" i 42 Wojewódzkiego Konkursu Marynistycznego "Barwy Morza 2024" z zakończeniem na imprezie "Warszawskie Wianki 2024"

 • organizacja "Dnia Dziecka z Ligą Morską i Rzeczną" i cyklu wycieczek po Wiśle na trasie: Warszawa - Serock

 • organizacja 42 Młodzieżowej Letniej Szkoły Turystyki Ligi Morskiej i Rzecznej 2024, m.in. "Dni Morza", "Wisła łączy", "Wakacje z Neptunem", "Czyste Morze", "Młodzieżowa Szkoła Kajakowa", "Młodzieżowa Szkoła Żeglarska"

 • organizacja 42 Młodzieżowej Letniej Szkoły Turystyki Ligi Morskiej i Rzecznej 2024, m.in. "Szlakiem Latarni Morskich", "Bursztynowym Szlakiem, "Szlakiem Rzeki Wisły", "Szlakiem Żelaznej Kurtyny"

 • organizacja Eliminacji Rejonowych 22 Ogólnopolskiego Konkursu na "Najlepszy obóz marynistyczny 2024"

 • organizacja obchodów regionalnych 45 Światowego Dnia Turystyki i 47 Światowego Dnia Morza, w tym m.in. udział w 25 Wojewódzkim Zlocie Turystów Mazowsza 2024

 • organizacja Eliminacji Rejonowych 22 Ogólnopolskiego Konkursu na "Najlepszy Szkolne Koło LMiR"

 Zapraszamy:
 • do odwiedzenia ogólnopolskiej strony www Ligi Morskiej i Rzecznej

 • do odwiedzenia strony www miasta ŻYRARDÓW

 • do wstąpienia w szeregi LMiR, zapisy w kołach i klubach LMiR (Koło Terenowe LMiR w Żyrardowie: dyżury w biurze LMiR w środy w godz. 14.00 - 15.00); osoby z rejonu: Warszawa - Ożarów Maz. - Błonie - Sochaczew - Żyrardów- Mszczonów - Grodzisk Maz. - Pruszków - Warszawa mogą zamawiać znaczki i legitymacje przy pomocy poczty elektronicznej; umówimy się na spotkanie w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej

 • na wycieczki z przewodnikiem PTTK po Mazowszu (grupy szkolne); przewodnicy z Koła Przewodnikow i Pilotów Wycieczek PTTK "Belferek" w Żyrardowie służą pomocą przy opracowywaniu tras wycieczek po Mazowszu; szkoły i placówki oświatowo - wychowawcze z rejonu: Warszawa - Ożarów Maz. - Błonie - Sochaczew - Żyrardów- Mszczonów - Grodzisk Maz. - Pruszków - Warszawa mogą zamawiać przewodnika i pilota przy pomocy poczty elektronicznej; umówimy się na spotkanie w miejscu dogodnym dla zainteresowanych

 • na kursy szkoleniowe na uprawnienia turystyczne: przewodnika, pilota wycieczek, kierownika i wychowawcy placówki wypoczynku dzieci i młodzieży (nauczyciele i studenci)

 • na kursy szkoleniowe wolontariuszy i trenerów szkoleń interpersonalnych w ramach Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

 • do zakupu legitymacji zniżkowych dla potrzeb turystycznych ISIC, ITIC, IYTC, PTSM, PTTK, EURO<26 (głównie w okresie maj - czerwiec); osoby z rejonu: Warszawa - Ożarów Maz. - Błonie - Sochaczew - Żyrardów- Mszczonów - Grodzisk Maz. - Pruszków - Warszawa mogą zamawiać znaczki i legitymacje przy pomocy poczty elektronicznej; umówimy się na spotkanie w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej

 • do udziału w akcji zimowej: Młodzieżowa Szkoła Narciarska, Warsztaty Marynistyczne, Międzynarodowa Młodzieżowa Szkoła Esperanto, Młodzieżowa Szkoła Turystyki (młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych); akcję obsługują przewodnicy z Koła Przewodników i Pilotów Wycieczek PTTK "Belferek" w Żyrardowie

 • do udziału w akcji letniej: Młodzieżowa Szkoła Górska, Młodzieżowa Szkoła Morska, Młodzieżowa Szkoła Żeglarska, Młodzieżowa Szkoła Kajakowa, Młodzieżowa Szkoła Turystyki, Międzynarodowa Młodzieżowa Szkoła Esperanto (młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych); akcję obsługują przewodnicy z Koła Przewodników i Pilotów Wycieczek PTTK "Belferek" w Żyrardowie

 • do udziału w wymianie zagranicznej młodzieży i w wędrówkach turystycznych po europejskich szlakach transgranicznych w ramach Międzyszkolnego Klubu Europejskiego "Wędrusie" w Żyrardowie (młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)

 • do udziału w kursach języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego i esperanto w ramach Klubu "Esperantoturu" (młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dorośli)

 • do udziału w wyprawach trampingowych i survivalowych w ramach Klubu Globtrotera (osoby dorosłe)

 • do udziału w wyprawach górskich w ramach Klubu Turystyki Górskiej i Ekologicznej "Turnia" (osoby dorosłe)

 • do udziału w rejsach morskich i oceanicznych w ramach Klubu Turystyki Morskiej i Żeglarskiej "Bryza" (osoby dorosłe)

 • do udziału w spotkaniach szwejkologów i szwejkofanów w ramach Klubu "Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka" (osoby dorosłe z dużym poczuciem humoru i patrzące na świat oczami swego guru czyli Szwejka)

 • do udziału w naszych rajdach i spotkaniach według kalendarza imprez LMiR (młodzież szkolna wraz z opiekunami i dorośli)

 • do udziału w Ogólnopolskim Konkursie ZG LMiR "Młodzież na Morzu" według regulaminu ZG LMiR


Centrum Informacji LMiR w Żyrardowie


Zapraszamy do odwiedzenia innych stron turystycznych w Żyrardowie:

Oddziału PTTK w Żyrardowie, http://www.zyrardow.pttk.pl, e-mail: poczta@zyrardow.pttk.pl  

Oddziału PTSM w Żyrardowie: http://www.zyrardow.pttk.pl/ptsm, e-mail: ptsm@wp.pl