Pełnomocnik ds przewodnictwa po Żyrardowie
- Barbara Rzeczycka
- żyrardowskie pogotowie przewodnickie SOS "Przewodnik czeka"
kom. 660 432 705, e-mail: barbara.rzeczycka@o2.pl


ZNIŻKI   CZŁONKOWSKIE   PTTK

DOSTĘP   DO   IMPREZ   PTTK   W   ŻYRARDOWIE

ORAZ   DO   NEWSLETTERA   PTTK   W   ŻYRARDOWIE

UBEZPIECZENIA  W  ERGO  HESTIA

CO  JESZCZE  OFERUJE  ......

ODDZIAŁ
POLSKIEGO  TOWARZYSTWA
TURYSTYCZNO  -  KRAJOZNAWCZEGO
W  ŻYRARDOWIE96-300 Żyrardów, ul. Waryńskiego 46,
skr. poczt. 59

Strona PTTK
z historią do 2002 roku


Aktualne komunikaty dotyczące
pandemii koronawirusa


KRS 0000095962, REGON 750061506, NIP 838-17-71-312
konto bankowe: PEKAO SA nr 50 1240 3350 1111 0000 3540 2318

tel. kom. 601-269-357, e-mail: poczta@zyrardow.pttk.pl

Zapisy do PTTK, składki i sprawy członkowskie PTTK
PATRZ:
http://www.pttk.pl/pttk/czlonk.php

Ubezpieczenia PTTK
PATRZ:
http://www.pttk.pl/zycie/ubezpieczenia

Aktualna Polisa Ubezpieczeniowa OC
Lloyd's Insurance Company S.A. nr LHC2228098
obejmuje:

ryzyko wynikające z działań (lub zaniechania działań) prowadzonych przez kadrę społeczną PTTK oraz wolontariuszy PTTK zgodnie ze statutem PTTK

Aktualna Polisa Ubezpieczeniowa ERGO HESTIA obejmuje:

 • Ubezpieczenia NNW zawierane na rzecz uczestników imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Koła i Kluby PTTK w Żyrardowie w okresie trwania umowy 01.04.2018 - 31.03.2021
 • Zawieranie umów generalnych ubezpieczenia podczas wyjazdów zagranicznych (KL, NNW, OC, koszty rezygnacji z imprezy)
 • Ubezpieczenie grupowe i zdrowotne pracowników PTTK, władz zarządów oddziałów i komisji rewizyjnych
 • Ubezpieczenie majątkowe (mienia) 2018-2020

 • Informacje dotyczące przepisów RODO

  W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem, informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/a danych osobowych jest Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Żyrardowie z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Waryńskiego 46, wpisany do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS 0000095962.

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (dawniej ABI): poczta@zyrardow.pttk.pl.  Dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych oraz zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Zarząd Oddziału PTTK w Żyrardowie:
  prezes - Jerzy Andrzej Kwaczyński (CV)
  - reprezentowanie PTTK w Żyrardowie na zewnątrz, sprawy RODO - Inspektor Ochrony Danych Osobowych z certyfikatem UODO; sprawy ubezpieczeniowe w ERGO HESTIA i postępowania odszkodowawcze OC i NNW w ramach ubezpieczenia zbiorowego PTTK; referaty turystyki kwalifikowanej i turystyki krajoznawczej, współpraca z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych (www.ofop.eu) w Warszawie, współpraca z Federacją Organizacji Pozarządowych MAZOWIA w Warszawie (www.mazowia.org.pl), współpraca z ZG PTTK (www.pttk.pl), współpraca z MFO PTTK (www.mfo.pttk.pl), współpraca z MROT (www.mrot.pl) w Warszawie, współpraca z AIESEC w Warszawie, prowadzenie U3W PTTK dla początkujących i dla zaawansowanych w Warszawie, prowadzenie programu "latarnicy.pl" w ramach programu Polska Cyfrowa Równych Szans,
  organizacja międzynarodowego e-wolontariatu sportowo - lingwistyczno - turystycznego, wymiana międzynarodowa i projekty europejskie "Europa dla Obywateli", projekty krajowe i wojewódzkie, hostelling i Młodzieżowa Szkoła Turystyki, przewodnictwo turystyczne i pilotaż grup na terenie Warszawy i Mazowsza; współpraca z Partnerstwem na Rzecz Rozwoju Regionu "Między Łodzią i Warszawą", współpraca z powiatową Federacją DZIAŁAJ.MY i samorządem powiatowym - projekty powiatowe; sprawy administracyjne i biurowe;
  kom. 601 269 357, e-mail: jerzy.kwaczynski@gmail.com
  wiceprezes - Grażyna Haude
  - I zastępca prezesa PTTK w sprawach żyrardowskich,
  opieka nad Klubem Seniora PTTK przy Kole Terenowym PTTK w Żyrardowie,
  e-mail: poczta@zyrardow.pttk.pl
  wiceprezes - Ryszard Jan Mirgos
  - współpraca z samorządem miejskim Żyrardowa w sprawach promocji i rozwoju turystyki w Żyrardowie, projekty miejskie - zespół ds rewitalizacji, reprezentowanie PTTK w czasie obchodów świąt państwowych i w uroczystościach miejskich
  e-mail: rmirgos@zyrardow.pl
  skarbnik - Jolanta Maria Czapiga
  - doradztwo w sprawach finansowych; dystrybucja materiałów statutowych i promocyjnych PTTK, "strażnik" majątku PTTK
  e-mail: jolcza@wp.pl
  sekretarz - Szymon Jerzy Kwaczyński
  - sekretariat i sprawy biurowe PTTK, zastępowanie prezesa PTTK w działaniach na szczeblu wojewódzkim, krajowym i europejskim, RODO - zastępca Inspektora Ochrony Danych Osobowych z certyfikatem UODO; bieżąca korespondencja, współpraca z kołami i klubami PTTK - PTSM - LMiR spoza Żyrardowa, współpraca z Rodzinnymi Domami Dziecka na Mazowszu, współpraca z AIESEC w Warszawie; prowadzenie programu "latarnicy.pl" w ramach programu Polska Cyfrowa Równych Szans, obsługa komputerowa i informatyczna w ramach "cloud computing", opieka nad stroną internetową PTTK w Żyrardowie; organizacja spotkań dla kół i klubów PTTK dotyczących nowych technologii w turystyce i w pracy biurowej, międzynarodowy e-wolontariat sportowo - lingwistyczno - turystyczny, wymiana międzynarodowa i projekty europejskie "Europa dla Obywateli", projekty krajowe i wojewódzkie, współpraca z europejską siecią hostellingu i organizacja Młodzieżowej Szkoły Turystyki, popularyzacja w mediach lokalnych turystyki szkolnej: Konkurs "Poznajemy Ojcowiznę", Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno - Krajoznawczy PTTK, Konkurs Krasomówczy, Konkurs "Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie", Konkurs "Młodzież na Morzu"
  e-mail: poczta@zyrardow.pttk.pl

  pełnomocnik ds szlaków turystycznych w okolicach Żyrardowa
  - Tadeusz Zarzycki
  - informacje i interwencje SOS "Wolontariusz Służby Kultury Szlaku"
  kom. 603 989 907, e-mail: tadeusz.zarzycki@gmail.com,

  pełnomocnik ds wolontariatu krajowego i zagranicznego,
  turystyki esperanckiej i globtroterstwa
  - Beata Małgorzata Nowak
  - wolontariackie SOS "Wolontariusz na życzenie"
  kom. 663 741 923, e-mail: globtroter.zyrardow@wp.pl, e-mail: esperantotur.zyrardow@wp.pl

  pełnomocnik ds Hostelling International i biur podróży:
  Warszawa, Mazowsze, centralna Polska, zagranica
  - Urszula Jolanta Wieczorek
  - pogotowie hostelowe SOS "Hostel SOS czeka na Ciebie"
  kom. 785 823 999, e-mail: hostel.zyrardow@wp.pl

  pełnomocnik ds Międzynarodowej Młodzieżowej Szkoły Turystyki:
  Warszawa, Mazowsze, centralna Polska, zagranica
  - Anna Renata Karolak
  - rekrutacja uczestników, ewidencja grup, obsługa spotkań
  kom. 663 741 923,e-mail: belferek@zyrardow.pttk.pl

  pełnomocnik ds przewodnictwa i pilotażu grup zagranicznych:
  Warszawa, Mazowsze, Polska, zagranica
  - Małgorzata Ewa Wieczorek
  - pogotowie przewodnickie SOS "Przewodnik - pilot czeka"
  kom. 785 823 999,e-mail: belferek@zyrardow.pttk.pl

  Komisja Rewizyjna Oddziału PTTK w Żyrardowie:
  prezes - Marek Tomasz Piekarski
  wiceprezes - Dariusz Stanisław Knapski
  sekretarz - Michał Krzysztof Gołdak

  Koło Przewodników PTTK "Belferek"
  96-300 Żyrardów, ul. Okrzei 8/21,
  skr. poczt. 59
  nr konta mBank: 50 1140 2004 0000 3902 1707 2994
  tel. kom. 601-269-357, e-mail: belferek@zyrardow.pttk.pl

  W okresie kwarantanny
  Sztab Koła PTTK "BELFEREK"
  przenosi się
  do swoich ukrytych i zamaskowanych:

  "SCHRONÓW PTTK"

  w Puszczy Kampinoskiej i Puszczy Bolimowskiej

  Wycieczki terenowe po Mazowszu Zachodnim i Warszawie
  - Zamawianie usługi z min. tygodniowym wyprzedzeniem !!!


  Nasze priorytety w 2020 r.

  Aż do odwołania
  wszystkie zaplanowane imprezy i spotkania
  odbywać się będą w podanych terminach
  z ograniczonym udziałem uczestników
  i z zachowaniem rygorów sanitarnych GIS


  PRZEPRASZAMY

  36 Obchody
  Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków (18 kwietnia)
  w Żyrardowie
  X
  36 Konwersatorium Wiedzy o Zabytkach Żyrardowa i Okolic
  w dniu 17 kwietnia 2020 r.
  X
  36 Rajd "Szlakiem Zabytków Żyrardowa"
  w dniu 17 kwietnia 2020 r.
  X
  36 Konwersatorium Wiedzy o Zabytkach Mazowsza
  w dniu 18 kwietnia 2020 r.
  X
  Otwarcie Sezonu Turystycznego
  na Mazowszu Zachodnim
  w dniu 17 kwietnia 2020 r.
  X
  Spacery po zabytkowej osadzie fabrycznej z XIX/XX w.
  z okazji 28 Europejskich Dni Dziedzictwa
  w dniach 12 - 13, 19 września 2020 r.
  szczegóły na stronie: https://edd.nid.pl


  Turystyczno - Krajoznawczy Uniwersytet Trzeciego Wieku PTTK PTSM LMiR AD 2020

  Otwarcie 17 - 19 kwietnia 2020 r.
  Program otwarcia:
  Trzydniowa wycieczka po Warszawie z noclegiem w Warszawie
  u znajomych z UTW lub w hostelu
  (dla osób spoza Warszawy)
  Szczegółowy program zostanie wysłany 14.04.2020 r. na adres mailowy uczestników
  Prosimy o sprawdzenie poczty mailowej

  W programie T-K UTW PTTK PTSM LMiR 2020:

  - spacery po Żyrardowie "Szlakiem red. Jerzego Koziarskiego"
  - spacery po Żyrardowie "Szlakiem red. Macieja Twardowskiego"
  - pogadanki i spotkania historyczne nawiązujące do lektury książek red. Macieja Twardowskiego
  - wycieczki turystyki kwalifikowanej i turystyki krajoznawczej
  - zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej PTTK
  - zdobywanie odznak turystyki krajoznawczej PTTK
  - spacery Nordic Walking i zajęcia rekreacyjne w terenie
  - tanie wczasy krajowe i zagraniczne      

      

        - nauka korzystania z internetu za pomocą tabletów i smartfonów
  - warsztaty z zakresu redagowania blogów i obsługi kont na portalach społecznościowych
  - warsztaty z zakresu e-marketingu dla małych i średnich firm
  - warsztaty i rozmówki w języku angielskim i esperanto

      

      

      


  Prowadzimy indywidualne szkolenia online o tematyce:

  - budowa własnej strony www
  - media społecznościowe
  - e-commerce
  - reklama displayowa

  za pośrednictwem platform:
  http://rewolucje.withgoogle.com i http://webwavecms.com.

  W czasie wyjazdów turystycznych uczestnicy ponoszą koszty wyżywienia
  Koszty przejazdów, noclegów i warsztatów finansują organizatorzy


  Szczegółowe informacje:

  Koło Przewodników PTTK "Belferek" w Żyrardowie
  e-mail: belferek@zyrardow.pttk.pl lub belferek.zyrardow@wp.pl


  Nie udzielamy informacji telefonicznie.
  Komunikacja wyłącznie przy pomocy poczty elektronicznej

  Ogólnopolska Akcja
  "NA SZLAKACH NIEPODLEGŁOŚCI"
  1.01.2020 - 31.12.2020
  Szczegółowe informacje i zapisy
  SKKT PTTK i SKKT PTSM
  pod adresami e-mail:
  poczta@zyrardow.pttk.pl
  ptsm@wp.pl  "Akademia Szkół Aktywnych Turystycznie"
  1.09.2019 - 31.08.2020
  Zapisy SKKT PTTK i SKKT PTSM
  pod adresami e-mail:
  poczta@zyrardow.pttk.pl
  ptsm@wp.pl

  "Akademia Turystyczna i Zlot Rodzinnych Domów Dziecka"
  oraz
  "Dzień Dziecka z PTTK, PTSM i LMiR"
  Popularyzacja zdobywania młodzieżowych odznak turystyki kwalifikowanej i turystyki krajoznawczej

             Promocja wędrówek po Mazowszu
  Portal "Szlaki Mazowsza"

  Popularyzacja zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej i turystyki krajoznawczej
  na Mazowszu


  Międzynarodowa Młodzieżowa Szkoła Turystyki
  "Szlakiem latarni morskich"
  21.06 - 31.08.2020 r.

  Międzynarodowa Młodzieżowa Szkoła Turystyki
  "Wiślana Trasa Rowerowa"
  21.06 - 31.08.2020 r.

  Międzynarodowa Młodzieżowa Szkoła Turystyki Górskiej
  "Małopolskim Szlakiem Papieskim
  imienia św. Jana Pawła II"
  21.06 - 31.08.2020 r.  Organizacja 66 Rajdu "Partyzanckimi Szlakami Walk o Wolność: Warszawa - Laski - Pociecha - Wiersze - Budy Zosine k / Jaktorowa - Żyrardów"  Zdjęcie z 1983 roku z udziałem dowódcy Grupy AK "Kampinos" płk Józefa Krzyczkowskiego "Szymona" (zm. 8.08.1989 r.)


  Pozostałe zadania priorytetowe na 2020 rok:

  "Kontynuacja Roku Pawła Hulki - Laskowskiego w PTTK w Żyrardowie"  "Kontynuacja Roku 50 lecia Przewodnictwa PTTK w Kole Przewodników "Belferek" w Żyrardowie"
      

  Kontynuacja "Roku Naczelnika Józefa Piłsudskiego (1867 - 1935) i 100 lat Niepodległości w Kole PTTK "Belferek" w Żyrardowie"

  Z okazji kontynuacji Roku Naczelnika
  Józefa Piłsudskiego
  i 100 - lecia odzyskania Niepodległości

  Koło Przewodników PTTK "Belferek" kontynuuje w okresie
  1.01.2020 - 11.11.2020
  nieodpłatną akcję
  100 WEEKENDÓW
  "Z Józefem Piłsudskim
  po Krakowie"

  Szczegóły w biurze Koła PTTK "Belferek" w Żyrardowie

  A ponadto:

  w Kole PTTK "Belferek" w Żyrardowie obchodzimy
  Europejską Noc Muzeów w dniu 16 maja 2020 roku  Zadania stałe:

 • współpraca z Partnerstwem na Rzecz Rozwoju Regionu "Między Łodzią i Warszawą" z siedzibą w Żyrardowie, w tym w szczególności: ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie, Urzędem Miasta w Żyrardowie, Lokalną Organizacją Turystyczną Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, Towarzystwem Przyjaciół Miasta Żyrardowa w Żyrardowie, Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, Fundacją Ochrony Środowiska Naturalnego Żyrardowa i Okolic w Żyrardowie, Polskim Związkiem Wędkarskim w Żyrardowie, Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Warszawie i Zarządem Oddziału Mazowieckiego PTSM w Żyrardowie, Międzynarodowym Klubem "Esperantotur" i Sekcją "Esperantoturu" w Żyrardowie, Międzynarodowym Stowarzyszeniem Szwejkologów i Szwejkofanów w Żyrardowie oraz Zarządem Głównym Ligi Morskiej i Rzecznej w Gdańsku i Zarządem Okręgu LMiR w Żyrardowie

 • organizacja wyjazdów rodzinnych w okresie przerw świątecznych, dłuuuugich weeeekendów, ferii zimowych i ferii letnich

 • patronat nad działalnością Szkolnych Klubów Krajoznawczo - Turystycznych, pomoc organizacyjna i metodyczna, wsparcie finansowe i merytoryczne

 • pomoc w promocji produktu "Weekend z Termami" i promocja usług hoteli "M4" w Żyrardowie, "Panorama" we Mszczonowie oraz Centrum Afrodyta Spa w Radziejowicach

 • organizacja obchodów 137 rocznicy urodzin (30.04.1883) i 97 rocznicy śmierci Jarosława Haszka (3.01.1923) oraz świętowanie imienin Józefa Szwejka (19.03)
 • organizacja wyjazdów na Wykus i do Nagorzyc w 107 rocznicę urodzin (16.04.1913) i 37 rocznicę śmierci (30.11.1983) kpt. Stanisława Pałaca "Mariańskiego" oraz na Wykus w dniach 12-14.06.2020
 • organizacja wyjazdów pod hasłem "Poznajemy Mazowsze" z PASZPORTEM TURYSTYCZNYM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
 • udział w STUDY TOUR organizowanych przez MROT w Warszawie połączonych z promocją 16 produktów turystycznych Mazowsza
 • organizacja spacerków po Żyrardowie "Szlakami Jerzego Koziarskiego" na podstawie książki "Powroty na łowiska wspomnień. Zapamiętane z dzieciństwa"
 • organizacja spacerków po Żyrardowie i okolicach: 1. "Szlakami Macieja Twardowskiego" i 2. "Szlakiem Niepodległości" połączonych z promocją książek "Maciej Twardowski. Życie i twórczość. Od Rudy Guzowskiej do Żyrardowa" i "Żyrardów 1914 - 1924"
 • organizacja w okresie ferii zimowych: XXXV Młodzieżowej Zimowej Szkoły Turystyki "Okolice Szkolnych Schronisk Młodzieżowych" 2020, XXXV Międzynarodowej Młodzieżowej Zimowej Szkoły Esperanto 2020, XXXV Międzynarodowej Młodzieżowej Zimowej Szkoły Szwejkofanów 2020, XXXV Młodzieżowej Szkoły Narciarskiej 2020, XXXV Międzynarodowej Młodzieżowej Zimowej Szkoły Marynistycznej 2020, XXXV Międzynarodowej Młodzieżowej Szkoły Latarników 2020 • udział w obchodach 100 rocznicy Zaślubin z Bałtykiem w Pucku (10.02) i uroczystości wręczania "Pierścienia Gen. Hallera" • organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego i 50 lecia Przewodnictwa PTTK w Żyrardowie (21.02) • organizacja XXXVI Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę" i Eliminacji Rejonowych XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę 2020"
 • organizacja obchodów regionalnych XXXVII Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, w tym: XXXVI Konwersatorium Wiedzy o Historii i Zabytkach Ziemi Żyrardowskiej 2020 i XXXVI Rajdu "Szlakiem Zabytków Żyrardowa 2020"

 •       

 • udział w obchodach 80 rocznicy śmierci mjr "Hubala" w Anielinie (30.04) i zdobywanie odznaki "Śladami mjr "Hubala"" • organizacja wspólnie z Fundacją Ochrony Środowiska Naturalnego Żyrardowa i Okolic XVIII Akcji "Spotkania u źródeł rzek" zakończonej wręczeniem certyfikatów ZG PTTK • organizacja "Majówki z PTTK"

 •       

 • organizacja Eliminacji Rejonowych XXXXVIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego 2020


 • organizacja Rajdu "Szlakiem Józefa Chełmońskiego po Mazowszu Zachodnim"
 • organizacja w okresie ferii letnich: XXXXI Młodzieżowej Szkoły Górskiej PTTK 2020 i XXXVIII Młodzieżowej Letniej Szkoły Turystyki PTTK 2020, a w tym: XXXVIII Młodzieżowej Szkoły Turystyki "Szlakiem Szkolnych Schronisk Młodzieżowych" 2020, XXXVIII Międzynarodowej Młodzieżowej Letniej Szkoły Esperanto 2020, XXXVIII Międzynarodowej Młodzieżowej Letniej Szkoły Szwejkofanów 2020, XXXVIII Międzynarodowej Młodzieżowej Letniej Szkoły Marynistycznej 2020, XXXVIII Międzynarodowej Młodzieżowej Letniej Szkoły Turystyki Rowerowej 2020, XXXVIII Międzynarodowej Młodzieżowej Szkoły Latarników 2020 • udział w ogólnopolskiej Akcji "Czyste Tatry"

 • organizacja Eliminacji Rejonowych XIX Ogólnopolskiego Konkursu na "Najlepszy obóz wędrowny 2020" • udział w akcjach sprzątania plaż nadmorskich i promocja działań jednostek samorządu lokalnego na Wybrzeżu Bałtyckim w ramach akcji "Coastwatch Europe" • organizacja obchodów regionalnych XXXXI Światowego Dnia Turystyki i XXXXIII Światowego Dnia Morza, w tym m.in. udział w XXI Wojewódzkim Zlocie Turystów Mazowsza 2020

 •    

 • organizacja Eliminacji Rejonowych XXXXVII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego 2020

 • promocja Ogólnopolskiego Konkursu na "Najlepszy SKKT" (XVIII edycja) i Wojewódzkiego Konkursu "Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie" • Nasza oferta dla turystów z Mazowsza Zachodniego
  Prosimy sprawdzić !!!


  Z kart historii (1962 - 2012) ...


  Prowadzimy Punkt Informacji Turystycznej PTTK w ramach
  Internetowego Systemu Informacji Turystycznej
  i udzielamy wszelkich informacji z zakresu turystyki i krajoznawstwa dotyczących

  Warszawy i Mazowsza.


  Na każdy list skierowany do nas na adres e-mail:
  poczta@zyrardow.pttk.pl lub belferek@zyrardow.pttk.pl
  odpowiemy
  w ciągu 12 godzin.

  Pełnimy stałe dyżury w biurze PTTK w Żyrardowie
  w każdy wtorek w godz. 14.00 - 15.00
  (w sezonie wiosenno - letnim, maj - wrzesień, częściej - stosownie do potrzeb).

  Od 2002 roku jesteśmy współzałożycielami i członkami:

  Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej (PITM) i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP)

     
  Uczestniczymy w programie Ministerstwa Cyfryzacji oraz Stowarzyszenia "Miasta w Internecie":

  Polska Cyfrowa Równych Szans  Jesteśmy członkiem:

  Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA w Warszawie,
  Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK w Warszawie,  i jako MFO PTTK członkiem zbiorowym PTTK w

  Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Warszawie

  Przy organizacji w okresie ferii zimowych i ferii letnich
  Młodzieżowej Szkoły Turystyki Krajoznawczej,
  Młodzieżowej Szkoły Turystyki Kwalifikowanej
  oraz wczasów dla rodzin turystycznych

  współpracujemy:

  z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych w Warszawie,

  z Ligą Morską i Rzeczną w Gdańsku,

  z Esperanckim Biurem Podróżników "FLUGO" w Bydgoszczy,

  z Biurem Turystyki "WALTOUR" w Warszawie,

  z Polską Izbą Turystyki Młodzieżowej w Warszawie

  z Biurem Turystyki Seniorów "INVITATIO" w Warszawie,

  z Biurem Travel Student w Warszawie,

  z Międzynarodowym Ruchem Szwejkologów i Szwejkofanów,

  z Biurem Turystyki ZNP "LogosTour" w Warszawie,

  z Biurem PTTK "Mazowsze" w Warszawie,

  z Partnerstwem Lokalnym na Rzecz Rozwoju Powiatu Żyrardowskiego  i Fundacją Ochrony Środowiska Naturalnego Miasta Żyrardowa i Okolic  Przy popularyzacji Warszawy i Mazowsza korzystamy z ofert turystycznych:

  Koła Terenowego PTTK w Warszawie - Śródmieściu,

  Fundacji HEREDITAS w Warszawie,

  Przewodnickiego Biura Turystycznego "Trakt" w Warszawie,

  Przy popularyzacji tradycji i historii Kresów Polskich na Wschodzie korzystamy z ofert turystycznych:

  Oddziału PTTK "Mazowsze" w Warszawie,

  z portalu www.wycieczkinakresy.pl