Witamy w Żyrardowie A.D. 2024Wycieczki po Żyrardowie oprowadzają przewodnicy z:
Muzeum Mazowsza Zachodniego
w Żyrardowie

oraz przewodnicy PTTK:
- Barbara Rzeczycka - tel. 660 432 705
- Jolanta Czapiga - tel. 608 357 004
- Wojciech Lis - tel. 510 505 070

(na podstawie danych z Planu Miasta wyd. przez Urząd Miasta w Żyrardowie)


Wycieczki po Żyrardowie i Warszawie w języku polskim, angielskim i ukraińskim oprowadzają przewodniczki PTTK:
- Tamara Tretiak - belferek@zyrardow.pttk.pl
- Jowita Wysocka - belferek@zyrardow.pttk.pl
- Tania Switolina - belferek@zyrardow.pttk.pl
(za pośrednictwem Koła PTTK "Belferek" na podstawie zezwolenia na pracę w Polsce)


Z myślą o turystach zagranicznych korzystających z serwisów "Pasporta Servo", "Servas" i "CouchSurfing" i innych Koło Przewodników PTTK "Belferek" w Żyrardowie oferuje usługę internetowego zwiedzenia Żyrardowa "off line" lub "on line".Można zwiedzać Żyrardów oczami przewodnika PTTK "Belferek" lub z kamery drona. Usługa dostępna w różnych wariantach, także z użyciem Google Maps, itp. Trasa zwiedzania do uzgodnienia z zamawiającym. Obejmuje fragmenty XIX w. zabytkowej osady fabrycznej. Można zamawiać także zwiedzanie obiektów prywatnych.Częścią usługi jest "inteligentny" (AI) komentarz przewodnicki "off line" lub "on line" zsynchronizowany z oglądanymi obiektami zabytkowymi. Ze względu na różne strefy czasowe miejsc turystów usługa jest dostępna o każdej porze dnia i nocy czasu polskiego.Wycieczki po Żyrardowie, Łodzi, Warszawie i Mazowszu z użyciem transaltorów językowych Vasco V4 lub Enence
należy zamawiać z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem
e-mail:
belferek@zyrardow.pttk.plW okresie 28.04.2022 - 28.04.2023 obchodziliśmy jubileusz 60 lecia turystyki społecznej w Żyrardowie.
W tym czasie zorganizowaliśmy przeszło 60 spotkań i wycieczek turystycznych dla członków PTTK w Żyrardowie w czasie których wyróżniliśmy orderami państwowymi, honorowymi medalami, honorowymi odznakami oraz dyplomami resortowymi i organizacyjnymi ponad 60 członków PTTK w Żyrardowie oraz współpracujących z nami przedstawicieli instytucji z Powiatu ŻyrardowskiegoW okresie 28.04.2022 - 28.04.2023 obchodziliśmy także benefis 60 lecia działalności społecznej prezesa Jerzego KwaczyńskiegoZNIŻKI   CZŁONKOWSKIE   PTTK,

DOSTĘP   DO   IMPREZ   ORAZ   NEWSLETTERA   PTTK   W   ŻYRARDOWIE

UBEZPIECZENIA  W  ERGO  HESTIA   ORAZ   W  LLOYD'S

CO  JESZCZE  OFERUJE  ......


ODDZIAŁ
POLSKIEGO  TOWARZYSTWA
TURYSTYCZNO  -  KRAJOZNAWCZEGO
W  ŻYRARDOWIE96-300 Żyrardów, ul. Waryńskiego 46,
skr. poczt. 59

Strona PTTK
z historią do 2002 roku


KRS 0000095962, REGON 750061506, NIP 838-17-71-312


konto bankowe Oddziału PTTK: PEKAO SA
nr 50 1240 3350 1111 0000 3540 2318tel. kom. 601-269-357, e-mail: jerzy.kwaczynski@gmail.com

Zapisy do PTTK, składki i sprawy członkowskie PTTK
PATRZ:
https://pttk.pl/czlonek-pttk/


Zarząd Oddziału PTTK w Żyrardowie:

prezes - Jerzy Andrzej Kwaczyński (CV)

Poniżej zgadywanka - gdzie jest prezes ?
Za prawidłowe odpowiedzi nagrody i uścisk dłoni prezesa.


- reprezentuje PTTK w Żyrardowie w Mazowieckiej Federacji Organizacji Pozarządowych MAZOWIA w Warszawie i w Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych OFOP w Warszawie (zdjęcia zbiorowe MAZOWII, OFOP i z Rzecznikiem Praw Obywatelskich);
- reprezentuje PTTK w Żyrardowie w innych podmiotach prawnych i prowadzi sprawy:
RODO - Inspektor Ochrony Danych Osobowych z certyfikatem UODO; sprawy odszkodowawcze OC i NNW w ramach ubezpieczenia zbiorowego PTTK w ERGO HESTIA; referaty turystyki kwalifikowanej i turystyki krajoznawczej, współpracuje z ZG PTTK (www.pttk.pl), współpracuje z MFO PTTK (www.mfo.pttk.pl) i MROT (www.mrot.pl) w Warszawie, prowadzi U3W PTTK dla początkujących i dla zaawansowanych w Warszawie, prowadzi programu "latarnicy.pl" w ramach projektu Polska Cyfrowa Równych Szans, organizuje e-wolontariat i wymianę międzynarodową "Europa dla Obywateli", koordynuje projekty krajowe i wojewódzkie z udziałem sieci hostelling, koordynuje Młodzieżową Szkołę Turystyki oraz przewodnictwo turystyczne i pilotaż grup na terenie Warszawy i Mazowsza; współpracuje z Partnerstwem na Rzecz Rozwoju Regionu "Między Łodzią i Warszawą" i z Mazowieckim Konsorcjum Turystycznym, współpracuje z powiatową Federacją DZIAŁAJ.MY;
kom. 601 269 357, e-mail: jerzy.kwaczynski@gmail.com

wiceprezes - Ryszard Jan Mirgos
- I zastępca prezesa PTTK w sprawach żyrardowskich,
współpracuje z samorządem miejskim Żyrardowa w sprawach promocji i rozwoju turystyki w Żyrardowie, promuje projekty miejskie - zespół ds rewitalizacji, reprezentuje Oddział PTTK w czasie obchodów świąt państwowych, w uroczystych konferencjach Rady Miejskiej i w miejskich uroczystościach rocznicowych
e-mail: rmirgos@zyrardow.plwiceprezes - Grażyna Haude
- II zastępca prezesa PTTK w sprawach żyrardowskich, w tym opieka nad Kołem Terenowym PTTK w Żyrardowie, zadanie: popularyzacja turystyki szkolnej i ogólnopolskich konkursów młodzieżowych, koordynacja pracy Szkolnych Kół PTTK w Żyrardowie
e-mail: poczta@zyrardow.pttk.pl

skarbnik - Jolanta Maria Czapiga
- "strażnik" majątku PTTK; opieka nad sztandarem Koła Terenowego PTTK; opieka nad lokalem biura PTTK będącego siedzibą Koła Terenowego PTTK w Żyrardowie; opieka nad archiwum Koła Terenowego PTTK; doradztwo w sprawach finansowych i rachunkowych dla kół i klubów PTTK z Żyrardowa,
e-mail: jolcza@wp.plsekretarz - Szymon Jerzy Kwaczyński
- I zastępca prezesa PTTK w działaniach na szczeblu wojewódzkim, krajowym i europejskim, prowadzi sekretariat i sprawy biurowe; bieżąca korespondencja, współpracuje z kołami i klubami PTTK - PTSM - LMiR spoza Żyrardowa, współpracuje z Rodzinnymi Domami Dziecka na Mazowszu, współpracuje z AIESEC w Warszawie; obsługa komputerowa i informatyczna w ramach "cloud computing"; organizacja spotkań dla kół i klubów PTTK dotyczących nowych technologii w turystyce i w pracy biurowej, e-wolontariat i wymiana międzynarodowa w ramach programu "Europa dla Obywateli", projekty krajowe i wojewódzkie, współpraca z europejską siecią hostellingu i organizacja Młodzieżowej Szkoły Turystyki,
e-mail: poczta@zyrardow.pttk.pl

pełnomocnik ds szlaków turystycznych w okolicach Żyrardowa
- Tadeusz Zarzycki
- informacje i interwencje SOS "Wolontariusz Służby Kultury Szlaku"
kom. 603 989 907, e-mail: tadeusz.zarzycki@gmail.com,

pełnomocnik ds wolontariatu krajowego i zagranicznego,
turystyki esperanckiej i globtroterstwa
- Beata Małgorzata Nowak
- wolontariackie SOS "Wolontariusz na życzenie"
e-mail: globtroter.zyrardow@wp.pl, e-mail: esperantotur.zyrardow@wp.pl

pełnomocnik ds Hostellingu i Wynajmu Krótkoterminowego:
Warszawa, Mazowsze, centralna Polska, zagranica
- Beata Romana Karolak
- ewidencja grup, obsługa i kontrola
e-mail: belferek.zyrardow@wp.pl

pełnomocnik ds współpracy Polsko - Ukraińskiej i Wynajmu Krótkoterminowego Nieruchomości:
Warszawa, Mazowsze, centralna Polska
- Tania Switolina
- ewidencja grup, obsługa i kontrola
e-mail: belferek@zyrardow.pttk.pl

pełnomocnik ds Międzynarodowej Młodzieżowej Szkoły Turystyki:
Warszawa, Mazowsze, centralna Polska, zagranica
- Anna Renata Karolak
- rekrutacja uczestników, ewidencja grup, obsługa spotkań
e-mail: belferek.zyrardow@wp.pl

pełnomocnik ds przewodnictwa i pilotażu grup zagranicznych:
Warszawa, Mazowsze, Polska, zagranica
- Małgorzata Ewa Wieczorek
- pogotowie przewodnickie SOS "Przewodnik - pilot czeka"
e-mail: belferek.zyrardow@wp.pl

pełnomocnik ds "sztucznej inteligencji":
kursy i warsztaty OpenAI Chat GPT-4
- Karolina Oliwia Bogucka
- pogotowie informatyczne SOS "Przewodnik - Humanoid czeka"
e-mail: belferek.zyrardow@wp.pl

Komisja Rewizyjna Oddziału PTTK w Żyrardowie:
prezes - Marek Tomasz Piekarski
wiceprezes - Dariusz Stanisław Knapski
sekretarz - Michał Krzysztof Gołdak

Koło Przewodników PTTK-PTSM "Belferek"
96-300 Żyrardów, ul. Okrzei 8/21,
skr. poczt. 59

konto bankowe Koła "Belferek":
mBank nr 50 1140 2004 0000 3902 1707 2994
blik na nr tel. 601269357


tel. kom. 601-269-357, e-mail: belferek.zyrardow@wp.pl

W okresie od 1.04.24 do 31.10.24
Koło Przewodników PTTK-PTSM "BELFEREK"
zaprasza do swojego leśnego ośrodka szkoleniowego
w otulinie Puszczy Kampinoskiej


Wycieczki terenowe po Mazowszu Zachodnim i Warszawie
- zamawianie usługi z min. tygodniowym wyprzedzeniem !!!


W Kole Przewodników "Belferek" można nabyć legitymacje ISIC, ITIC, IYTC, EURO<26;
grupy turystyczne z rejonu: Warszawa - Ożarów Maz. - Błonie - Sochaczew - Żyrardów- Mszczonów - Grodzisk Maz. - Pruszków - Warszawa mogą zamawiać legitymacje przy pomocy poczty elektronicznej; umówimy się na spotkanie w umówionym miejscu;
kontakt: belferek.zyrardow@wp.pl

 

 

Nasza oferta dla turystów z Mazowsza Zachodniego
Prosimy kliknąć i sprawdzić !!!

Otrzymujemy bezpłatnie magazyn "CHIDUSZ"
dzięki:
https://www.pitax.plUbezpieczenia PTTK
PATRZ:
https://pttk.pl/ubezpieczenia/

Aktualna Polisa Ubezpieczeniowa OC

Lloyd's Insurance Company S.A. nr LHC2228098
obejmuje:

ryzyko wynikające z działań (lub zaniechania działań) prowadzonych przez kadrę społeczną PTTK oraz wolontariuszy PTTK zgodnie ze statutem PTTK

Aktualna Polisa Ubezpieczeniowa ERGO HESTIA obejmuje:

 • Ubezpieczenia NNW zawierane na rzecz uczestników imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Koła i Kluby PTTK w Żyrardowie w okresie trwania umowy 01.04.2021 - 31.03.2024
 • Zawieranie umów generalnych ubezpieczenia podczas wyjazdów zagranicznych (KL, NNW, OC, koszty rezygnacji z imprezy)
 • Ubezpieczenie grupowe i zdrowotne pracowników PTTK, władz zarządów oddziałów i komisji rewizyjnych
 • Ubezpieczenie majątkowe (mienia) 2021-2024

 • Informacje dotyczące przepisów RODO

  W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem, informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/a danych osobowych jest Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Żyrardowie z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Waryńskiego 46, wpisany do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS 0000095962.

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (dawniej ABI):
  jerzy.kwaczynski@gmail.com  Dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych oraz zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Polecamy przewodniki Lechosława Herza o naszym Mazowszu
  Więcej o autorze na blogu autora: https://mazowszezsercem.blogspot.com


  zdjęcie autora ze strony www.mazowszezsercem.blogspot.com  Nasze priorytety w 2024 r.

  Wszystkie zaplanowane przez nas imprezy i spotkania
  odbywać się będą w podanych terminach,
  ale z ograniczonym udziałem uczestników
  i z zachowaniem rygorów sanitarnych GIS


  PRZEPRASZAMY !
  SHOCK   POCOVIDOWY !

  41 Obchody
  Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków (18 kwietnia)
  w Żyrardowie
  X
  41 Konwersatorium Wiedzy o Zabytkach Żyrardowa i Okolic
  w dniu 18-19 kwietnia 2024 r.
  X
  41 Rajd "Szlakiem Zabytków Żyrardowa" w dniu 18-19 kwietnia 2024 r.
  X
  41 Konwersatorium Wiedzy o Zabytkach Mazowsza
  w dniu 20 kwietnia 2024 r.
  X
  Otwarcie Sezonu Turystycznego
  na Mazowszu Zachodnim
  w dniu 19-21 kwietnia 2024 r.
  X
  Spacery po zabytkowej osadzie fabrycznej z XIX/XX w.
  z okazji 32 Europejskich Dni Dziedzictwa
  w dniach 6 - 8, 13 - 15 września 2024 r.
  szczegóły na stronie: https://edd.nid.pl


  Turystyczno - Krajoznawczy Uniwersytet Trzeciego Wieku
  PTTK-PTSM-LMiR AD 2024

  Otwarcie 19 - 21 kwietnia 2024 r.
  Program otwarcia:
  Trzydniowa wycieczka po Warszawie z noclegiem w Warszawie
  u znajomych z UTW lub w hostelu
  (dla osób spoza Warszawy)
  Szczegółowy program zostanie wysłany 12.04.2024 r. na adres mailowy uczestników
  Prosimy o sprawdzenie poczty mailowej

  W programie T-K UTW PTTK-PTSM-LMiR 2024:

  - spacery po Żyrardowie "Szlakiem red. Jerzego Koziarskiego"
  - spacery po Żyrardowie "Szlakiem red. Macieja Twardowskiego"
  - pogadanki i spotkania historyczne nawiązujące do lektury książek red. Macieja Twardowskiego
  - wycieczki turystyki kwalifikowanej i turystyki krajoznawczej
  - zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej PTTK
  - zdobywanie odznak turystyki krajoznawczej PTTK
  - spacery Nordic Walking i zajęcia rekreacyjne w terenie
  - tanie wczasy krajowe i zagraniczne      

      

        - nauka korzystania z internetu za pomocą tabletów i smartfonów
  - warsztaty z zakresu redagowania blogów i obsługi kont na portalach społecznościowych
  - warsztaty z zakresu e-marketingu dla małych i średnich firm
  - warsztaty i rozmówki w języku angielskim i esperanto

      

      

      


  Prowadzimy indywidualne szkolenia online o tematyce:

  - budowa własnej strony www
  - media społecznościowe
  - e-commerce
  - reklama displayowa

  za pośrednictwem platform:
  http://rewolucje.withgoogle.com i http://webwavecms.com.

  W czasie wyjazdów turystycznych uczestnicy ponoszą koszty wyżywienia
  Koszty przejazdów, noclegów i warsztatów finansują organizatorzy


  Szczegółowe informacje:

  Koło Przewodników PTTK "Belferek" w Żyrardowie
  e-mail: belferek.zyrardow@wp.pl


  Nie udzielamy informacji telefonicznie.
  Komunikacja wyłącznie przy pomocy poczty elektronicznej

  "Akademia Szkół Aktywnych Turystycznie"
  1.09.2023 - 31.08.2024
  Zapisy SKKT PTTK i SKKT PTSM
  pod adresami e-mail:
  poczta@zyrardow.pttk.pl
  ptsm@wp.pl

  "Akademia Turystyczna i Zlot Rodzinnych Domów Dziecka"
  oraz
  "Dzień Dziecka z PTTK, PTSM i LMiR"
  Popularyzacja zdobywania młodzieżowych odznak turystyki kwalifikowanej i turystyki krajoznawczej

             Promocja wędrówek po Mazowszu
  Portal "Szlaki Mazowsza"

  Popularyzacja zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej i turystyki krajoznawczej
  na Mazowszu


  Międzynarodowa Młodzieżowa Szkoła Turystyki
  "Szlakiem latarni morskich"
  21.06 - 31.08.2024 r.

  Międzynarodowa Młodzieżowa Szkoła Turystyki
  "Wiślana Trasa Rowerowa"
  21.06 - 31.08.2024.r.

  Międzynarodowa Młodzieżowa Szkoła Turystyki Górskiej
  "Małopolskim Szlakiem Papieskim
  imienia św. Jana Pawła II"
  21.06 - 31.08.2024 r.  Organizacja 70 Rajdu "Partyzanckimi Szlakami Walk o Wolność: Warszawa - Laski - Pociecha - Wiersze - Budy Zosine k / Jaktorowa - Żyrardów" w ramach XI Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej w dniu 28.09.2024 r.

  Zdjęcie z 1983 roku z udziałem dowódcy Grupy AK "Kampinos" płk Józefa Krzyczkowskiego "Szymona" (zm. 8.08.1989 r.)


  Pozostałe zadania priorytetowe na 2024 rok:

  Europejska Noc Muzeów w dniu 12 maja 2024 roku  Zadania stałe:

 • współpraca z Partnerstwem na Rzecz Rozwoju Regionu "Między Łodzią i Warszawą" z siedzibą w Żyrardowie, w tym w szczególności: ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie, Urzędem Miasta w Żyrardowie, Lokalną Organizacją Turystyczną Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, Towarzystwem Przyjaciół Miasta Żyrardowa w Żyrardowie, Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, Fundacją Ochrony Środowiska Naturalnego Żyrardowa i Okolic w Żyrardowie, Polskim Związkiem Wędkarskim w Żyrardowie, Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Warszawie i Zarządem Oddziału Mazowieckiego PTSM w Żyrardowie, Międzynarodowym Klubem "Esperantotur" i Sekcją "Esperantoturu" w Żyrardowie, Międzynarodowym Stowarzyszeniem Szwejkologów i Szwejkofanów w Żyrardowie oraz Zarządem Głównym Ligi Morskiej i Rzecznej w Gdańsku i Zarządem Okręgu LMiR w Żyrardowie

 • organizacja wyjazdów rodzinnych w okresie przerw świątecznych, dłuuuugich weeeekendów, ferii zimowych i ferii letnich

 • patronat nad działalnością Szkolnych Klubów Krajoznawczo - Turystycznych, pomoc organizacyjna i metodyczna, wsparcie finansowe i merytoryczne

 • organizacja obchodów 141 rocznicy urodzin (30.04.1883) i 101 rocznicy śmierci Jarosława Haszka (3.01.1923) oraz świętowanie imienin Józefa Szwejka (19.03)
 • organizacja wyjazdów na Wykus i do Nagorzyc w 111 rocznicę urodzin (16.04.1913) i 41 rocznicę śmierci (30.11.1983) kpt. Stanisława Pałaca "Mariańskiego" oraz na Wykus w dniach 14-16.06.2024
 • udział w STUDY TOUR organizowanych przez MROT w Warszawie połączonych z promocją 16 produktów turystycznych Mazowsza
 • organizacja spacerków po Żyrardowie "Szlakami Jerzego Koziarskiego" na podstawie książki "Powroty na łowiska wspomnień. Zapamiętane z dzieciństwa"
 • organizacja spacerków po Żyrardowie i okolicach: "Szlakami Macieja Twardowskiego", "Szlakiem Pawła Hulki - Laskowskiego" i "Szlakiem Niepodległości" połączonych z promocją książek "Maciej Twardowski. Od Rudy Guzowskiej do Żyrardowa", "Maciej Twardowski. Tajemnice starego Żyrardowa", "Mój Żyrardów" i "Żyrardów 1914 - 1924"
 • organizacja w okresie ferii zimowych: 39 Młodzieżowej Zimowej Szkoły Turystyki "Okolice Szkolnych Schronisk Młodzieżowych" 2024, 39 Międzynarodowej Młodzieżowej Zimowej Szkoły Esperanto 2024, 39 Międzynarodowej Młodzieżowej Zimowej Szkoły Szwejkofanów 2024, 39 Młodzieżowej Szkoły Narciarskiej 2024, 39 Międzynarodowej Młodzieżowej Zimowej Szkoły Marynistycznej 2024, 39 Międzynarodowej Młodzieżowej Szkoły Latarników 2024 • udział w obchodach 104 rocznicy Zaślubin z Bałtykiem w Pucku (10.02) i uroczystości wręczania "Pierścienia Gen. Hallera" • organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego i 62 rocznicy PTTK w Żyrardowie (21.02) • organizacja 40 Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę" i Eliminacji Rejonowych 30 Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę 2024"
 • organizacja obchodów regionalnych 41 Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, w tym: 41 Konwersatorium Wiedzy o Historii i Zabytkach Ziemi Żyrardowskiej 2024 i 41 Rajdu "Szlakiem Zabytków Żyrardowa 2024"

 •       

 • udział w obchodach 84 rocznicy śmierci mjr "Hubala" w Anielinie (30.04) i zdobywanie odznaki "Śladami mjr "Hubala"" • organizacja wspólnie z Fundacją Ochrony Środowiska Naturalnego Żyrardowa i Okolic 22 Akcji "Spotkania u źródeł rzek" zakończonej wręczeniem certyfikatów ZG PTTK • organizacja "Majówki z PTTK"

 •       

 • organizacja Eliminacji Rejonowych 52 Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego 2024


 • organizacja Rajdu "Szlakiem Józefa Chełmońskiego po Mazowszu Zachodnim"
 • organizacja w okresie ferii letnich: 45 Młodzieżowej Skoły Górskiej PTTK 2024 i 51 Młodzieżowej Letniej Szkoły Turystyki PTTK 2024, a w tym: 42 Młodzieżowej Szkoły Turystyki "Szlakiem Szkolnych Schronisk Młodzieżowych" 2024, 42 Międzynarodowej Młodzieżowej Letniej Szkoły Esperanto 2024, 42 Międzynarodowej Młodzieżowej Letniej Szkoły Szwejkofanów 2024, 42 Międzynarodowej Młodzieżowej Letniej Szkoły Marynistycznej 2024, 42 Międzynarodowej Młodzieżowej Letniej Szkoły Turystyki Rowerowej 2024, 42 Międzynarodowej Młodzieżowej Szkoły Latarników 2024 • udział w ogólnopolskiej Akcji "Czyste Tatry"

 • organizacja Eliminacji Rejonowych 23 Ogólnopolskiego Konkursu na "Najlepszy obóz wędrowny 2024" • udział w akcjach sprzątania plaż nadmorskich i promocja działań jednostek samorządu lokalnego na Wybrzeżu Bałtyckim w ramach akcji "Coastwatch Europe" • organizacja obchodów regionalnych 45 Światowego Dnia Turystyki i 47 Światowego Dnia Morza, w tym m.in. udział w 25 Wojewódzkim Zlocie Turystów Mazowsza 2024 w Mościbrodach

 •    

 • organizacja Eliminacji Rejonowych 51 Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego 2024

 • promocja Ogólnopolskiego Konkursu na "Najlepszy SKKT" (22 edycja) i Wojewódzkiego Konkursu "Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie" (9 edycja)
 • Nasza oferta dla turystów z Mazowsza Zachodniego
  Prosimy kliknąć i sprawdzić !!!  Z kart historii (1962 - 2002) ...


  Prowadzimy Punkt Informacji Turystycznej PTTK w ramach
  Internetowego Systemu Informacji Turystycznej
  i udzielamy wszelkich informacji z zakresu turystyki i krajoznawstwa dotyczących

  Warszawy i Mazowsza.


  Na każdy list skierowany do nas na adres e-mail:
  jerzy.kwaczynski@gmail.com lub belferek.zyrardow@wp.pl
  odpowiemy
  w ciągu 12 godzin.

  Pełnimy stałe dyżury w biurze PTTK w Żyrardowie
  w każdy wtorek w godz. 14.00 - 15.00
  (w sezonie wiosenno - letnim, maj - wrzesień, częściej - stosownie do potrzeb).

  Od 2002 roku jesteśmy współzałożycielami i członkami:

  Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej (PITM) i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP)

     
  Uczestniczymy w programie Ministerstwa Cyfryzacji oraz Stowarzyszenia "Miasta w Internecie":

  Polska Cyfrowa Równych Szans  Jesteśmy członkiem:

  Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA w Warszawie,
  Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK w Warszawie,  i jako MFO PTTK członkiem zbiorowym PTTK w

  Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Warszawie

  Przy organizacji w okresie ferii zimowych i ferii letnich
  Młodzieżowej Szkoły Turystyki Krajoznawczej,
  Młodzieżowej Szkoły Turystyki Kwalifikowanej
  oraz wczasów dla rodzin turystycznych

  współpracujemy:

  z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych w Warszawie,

  z Ligą Morską i Rzeczną w Gdańsku,

  z Esperanckim Biurem Podróżników "FLUGO" w Bydgoszczy,

  z Polską Izbą Turystyki Młodzieżowej w Warszawie

  z Biurem Turystyki Seniorów "INVITATIO" w Warszawie,

  z Biurem Travel Student w Warszawie,

  z Międzynarodowym Ruchem Szwejkologów i Szwejkofanów,

  z Biurem PTTK "Mazowsze" w Warszawie,

  z Partnerstwem Lokalnym na Rzecz Rozwoju Regionu "Między Łodzią i Warszawą"  i Fundacją Ochrony Środowiska Naturalnego Miasta Żyrardowa i Okolic  Przy popularyzacji Warszawy i Mazowsza korzystamy z ofert turystycznych:

  Koła Terenowego PTTK w Warszawie - Śródmieściu,

  Fundacji HEREDITAS w Warszawie,

  Przy popularyzacji tradycji i historii Kresów Polskich na Wschodzie korzystamy z ofert turystycznych:

  Oddziału PTTK "Mazowsze" w Warszawie,